Visie

Gezamenlijk delen we de visie dat de universele rechten van het kind ook gelden voor kwetsbare, kansarme kinderen met een verstandelijke beperking in Tanzania.

Missie

Het is onze missie om een omgeving te creëren waarin de kinderen van MEHAYO zich op een veilige en gezonde manier kunnen ontwikkelen.

Yvonne van der Linden, voorzitter:

Samen met Linda Ngido, de oprichtster van de stichting MEHAYO (Mental Handicapped Youth) stond ik 28 jaar geleden aan de wieg van het initiatief van Linda om een beschermde woon-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen met een verstandelijke beperking die door hun ouders en de maatschappij verstoten werden. Met steun van de Zwitserse overheid werd de droom van Linda gerealiseerd. Op haar grondgebied ver buiten de stad Morogoro ontstond een plaats waar kwetsbare, kansarme kinderen met een verstandelijke beperking liefdevol opgevangen werden. Met steun van lokale vrijwilligers, haar kinderen en nu ook kleinkinderen, vrijwilligers van buiten Tanzania en incidentele donoren heeft MEHAYO lang kunnen overleven.

Nu de stad zich uitbreidt wordt de plaats, waar MEHAYO gevestigd is en de kinderen wonen, bedreigd. De infrastructuur die nodig is voor de snelgroeiende stad, heeft een deel van het complex onder water gezet en onbruikbaar gemaakt. De kinderen hebben hun slaapplaatsen moeten verlaten en hun heil gezocht in hoger gelegen gebouwen die eerder dienstdeden als leslokaal, creatieve ruimtes en kantoor. Toen ik er in januari van dit jaar op bezoek was kon ik mijn ogen niet geloven. Slaapzalen die niet meer gebruikt konden worden, maar ook stilstaand water in afvoerkanalen op het terrein en kinderen die samen bedden moesten delen. Het was té triest om waar te zijn. Dit moet en kan anders waren mijn eerste gedachten en daarom ben ik Vriend van MEHAYO